رویدادها با کلمه کلیدی مالیات

قیمت: همه
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

  • تهران
  • از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۳۰

دوره آموزشی مالیات های مستقیم

  • تهران
  • از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
یک‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

مقررات عمومی مالیاتی

  • تهران
  • از ۷۹۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

قوانین مرتبط مالیاتی

  • تهران
  • از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران