رویدادها با کلمه کلیدی محاسبه بازگشت_سرمايه_در_آموزش_و_بهسازي_منابع_انساني

قیمت: همه
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

دوره تخصصی مدیر حرفه ای منابع انسانی

  • اصفهان
  • ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارسازمان مدیریت صنعتی اصفهان