رویدادها با کلمه کلیدی مدرسه کسب_و_کار_گلرنگ

قیمت: همه
پنج‌شنبه ۱ آبان

خدمات بیزینس کوچینگ دانشگاه گلرنگ

  • تهران
  • از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ
دوشنبه ۱ دی

دومین دوره MBA مدیریت کسب و کار

  • تهران
  • از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ
دوشنبه ۱ دی

دومین دوره DBA مدیریت کسب و کار

  • تهران
  • از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ