رویدادها با کلمه کلیدی مدرسه کسب_و_کار_گلرنگ

قیمت: همه
شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

دوره DBAمکاتبه ای مدیریت کسب و کار

  • تهران
  • ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

سومین دوره مدیریت کسب و کار DBA

  • تهران
  • از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰

سومین دوره MBA مدیریت کسب و کار

  • تهران
  • از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰

دومین دوره DBA مدیریت کسب و کار

  • تهران
  • از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانتشارات گلرنگ