رویدادها با کلمه کلیدی منابعانسانیدادهمحور

قیمت: همه
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

دوره تخصصی مدیر حرفه ای منابع انسانی

  • اصفهان
  • ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارسازمان مدیریت صنعتی اصفهان