دوشنبه ۲۰ مرداد

تابلوخوانی جامع

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۱۹ مرداد

فوت وفنهای مصاحبه دکتری

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارانتشارات سنجش ودانش
یک‌شنبه ۱۹ مرداد

آشنایی با بورس

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
پنج‌شنبه ۲۳ مرداد

Leadership in Blue Ocean

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارشرکت تجربه شاپرک آبی