آشنایی با حملات پایه شبکه

آشنایی با حملات پایه شبکه

شروع رویدادپنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰
پایان رویدادپنج‌شنبه ۴ خرداد ساعت ۱۳:۰۰
مکان رویداداصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 سمینار روز اول: پنج شنبه 28 اردیبهشت 96 از ساعت 9 الی 13

سمینار روز دوم: پنج شنبه 4 خرداد 96 از ساعت 9 الی 13

آدرس:اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز تخصصی آپا