اثرگذاری بر مغز دیگران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۶۹
دنبال کننده
۲۰
کل رویدادها
۷
رویداد فعال

آکادمی هادوی...

بیشتر از ۳۰ نفر (۸۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.