رویداد به پایان رسیده است!
اصول طیف سنج مادون قرمز (FTIR) مبانی و کاربردها در تاریخشنبه ۲۰ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

اصول طیف سنج مادون قرمز (FTIR) مبانی و کاربردها

شروع:
شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ۱۶:۳۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
اصول طیف سنج مادون قرمز (FTIR) مبانی و کاربردها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن ملل (سالن ۵)، کارگاه آموزشی شماره ۱