اقتصاد سنجی برای توسعه

شروع:
دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸ ۱۶:۳۰
اقتصاد سنجی برای توسعه
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

اقتصاد سنجی برای توسعه، عنوان درسی از دوره دکتری دانشگاه های
پیشرو اقتصاد دنیاست که به یک سؤال روش شناسی پاسخ میدهد:
چگونه اثر عللی موجود بین دو پدیده را از همبستگی آن دو جدا کنیم؟
تفکیک این دو اثر، بسیاری از خطاهای علمی و سیاستگذاری را نه تنها
در اقتصاد بلکه در سایر علوم اجتماعی برطرف میکند.

سخنرانان

محمدعلی مختاری

محمدعلی مختاری

پژوهشگر اقتصاد توسعه دانشگاه زوریخ و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد کریمی

دکتر محمد کریمی

استادیار دانشگاه لویی ویل آمریکا

دکتر علی مزیکی

دکتر علی مزیکی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیدحسین سجادی فر

دکتر سیدحسین سجادی فر

پژوهشگر اقتصاد آب

دکتر محمد حسینی

دکتر محمد حسینی

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

آدرس:تهران تهران ، نیاوران ، جمال آباد ، خیابان مختار عسگری ، پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی