همایش انتخاب گرایش دانشجویان برق ورودی ۹۳ دانشگاه صنعتی اصفهان

شروع رویداد
جمعه ۵ آذر ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۵ آذر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
همایش انتخاب گرایش دانشجویان برق ورودی ۹۳ دانشگاه صنعتی اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:اصفهان خیابان آتشگاه مجتمع فرهنگی-تفریحی اردیبهشت دانشگاه صنعتی اصفهان