flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
ایجاد برنامه 1402 و شهامت اجرای آن با تنظیم مغز
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۹۸۵
دنبال کننده
۳۰
کل رویدادها

گروه نجات یک مجموعه مشاوره‌ای در حوزه مدیریت است که تحت هدایت یک منتور استراتژیک ایجاد شده و هم به شرکتهای خرد و کوچک و هم به شرکتهای متوسط و بزرگ خدمات ارائه می‌دهد. ما با مشتریانی از سراسر ایران کار کرده‌ایم. باور داریم که در شرایط فرارقابتی جهان که کشورمان نیز به آن وارد شده، شرکت‌ها نیاز به چارچوب‌ فکری و کاری جدیدی دارند تا بتوانند اثربخش باشن...

بیشتر از ۷۰ نفر (۸۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.