رویداد به پایان رسیده است!
تئاتر باغ خونی در تاریخ شنبه ۸ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تئاتر باغ خونی

شروع:
شنبه ۸ دی ۹۷ ۱۸:۰۰
پایان:
شنبه ۸ دی ۹۷ ۲۰:۰۰
تئاتر باغ خونی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد پارک ملت _ سالن تئاتر شهر