flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
تبیین الزامات شکل‌دهی زیست‌بوم کارآفرینی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۸۸
دنبال کننده
۴۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.