تجاری‌سازی و انتقال فناوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
SPARK
۱۴۸۵
دنبال کننده
۲۳
کل رویدادها

اسپارک شرکتی است متمرکز بر خدمات توسعه بازار و همکار و کارگزار نهادهایی همچون معاونت علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان ریاست جمهوری، ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی و سازمان توسعه تجارت. ...

بیشتر از ۴۴۰ نفر (۹۴%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.