تحول دیجیتال

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
تحول دیجیتال
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی

آدرس:زنجان زنجان دانشگاه زنجان سالن غدیر