تکنیک های رسانه ای ویژه بازنمایی پیاده روی عظیم اربعین
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

یه توضیحی در مورد این دوره میگید؟ پیاده روی اربعین حسینی، به عنوان بزرگترین تجمع و پیاده روی بشری، نمادی از تجلی توحید فطری به واسطه مغناطیس حسینی است. پیاده روی اربعین حسینی، تجلی صحنه های دلدادگی و عاشقی است. پدیده ای که جهانی است و باید جهانی تر شود. در این کارگاه یک روزه، تکنیک های رسانه ای آموزش داده می شود تا زائران این حرکت جهانی بتوانند روا...

آدرس

قم چهارراه شهداء (صفائیه)، دفتر تبلیغات اسلامی

موقعیت جغرافیایی رویداد