وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
تکنیک‌های کاربردی پژوهش‌گری در عرصه سیاست خارجی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
نوید کمالی
۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

پژوهشگر و مولف کتب تخصصی و دانشگاهی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی...