رویداد به پایان رسیده است!
حل مسئله و کاهش هزینه های سازمانی در تاریخدوشنبه ۲۶ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

حل مسئله و کاهش هزینه های سازمانی

شروع:
دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ۱۶:۰۰
حل مسئله و کاهش هزینه های سازمانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر علیرضا باباخان

دکتر علیرضا باباخان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه

برگزارکنندگان

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

توضیحات

رئوس مطالب دوره آموزشی:

تشریح حوزه های حل مسئله و عارضه یابی

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه کسب و کار

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه سیستم های داخلی مدیریت

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه های کارگاهی

توضیح ریشه های بروز مسائل در شرکت ها

تشریح روش های شناسایی مسائل

تشریح روش های انتخاب مسائل

تشریح روش های تجزیه و تحلیل مسائل

تشریح روش های اولویت بندی علل و ریشه های وقوع مسائل

 

آدرس:تهران تهران_تقاطع بلوار کشاورز و 16 آذر_ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س)