حل مسئله و کاهش هزینه های سازمانی

شروع:
دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ۱۶:۰۰
حل مسئله و کاهش هزینه های سازمانی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر علیرضا باباخان

دکتر علیرضا باباخان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه

برگزارکنندگان

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

توضیحات

رئوس مطالب دوره آموزشی:

تشریح حوزه های حل مسئله و عارضه یابی

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه کسب و کار

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه سیستم های داخلی مدیریت

مسائل و عارضه های مرسوم در حوزه های کارگاهی

توضیح ریشه های بروز مسائل در شرکت ها

تشریح روش های شناسایی مسائل

تشریح روش های انتخاب مسائل

تشریح روش های تجزیه و تحلیل مسائل

تشریح روش های اولویت بندی علل و ریشه های وقوع مسائل

 

آدرس:تهران تهران_تقاطع بلوار کشاورز و 16 آذر_ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س)