رویداد به پایان رسیده است!
خوردگی و اکسیداسیون در منیزیم و آلیاژ های آن در تاریخچهارشنبه ۲۹ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

خوردگی و اکسیداسیون در منیزیم و آلیاژ های آن

شروع:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۳:۰۰
خوردگی و اکسیداسیون در منیزیم و آلیاژ های آن
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است