رویداد به پایان رسیده است!
داده کاوی و علم داده در SQL SERVER و AZURE ML با رویکرد کسب و کار هوشمند و دانش مشتری در تاریخدوشنبه ۲۰ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

داده کاوی و علم داده در SQL SERVER و AZURE ML با رویکرد کسب و کار هوشمند و دانش مشتری

شروع:
دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۲۰:۰۰
داده کاوی و علم داده در SQL SERVER و AZURE ML با رویکرد کسب و کار هوشمند و دانش مشتری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

برگزارکنندگان

مرکز مطالعات مهندسی فرایند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران

مرکز مطالعات مهندسی فرایند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

پردیس فنی دانشکده های دانشگاه تهران

پردیس فنی دانشکده های دانشگاه تهران

سخنرانان

دکتر ونوس شکورنیاز

دکتر ونوس شکورنیاز

مدرس و مولف کتاب در حوزه علم داده

دکترای تخصصی مدیریت کسب و کار از دانشگاه Heriot-Watt انگلستان

دارای بیش از ۱۰ سال سابقه تخصصی در حوزه داده کاوی  

مدرس بیش از 400 ساعت آموزش دوره کارگاه های آموزشی داده کاوی پیشرفته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کنفرانس داده کاوی ایران

مؤلّف کتاب های مفاهیم داده کاوی در  اراکل G11، داده کاوی درSQL Server، داده کاوی و OLAP، روندهای نوین در عصر دیجیتال

پژوهشگر فعال در حوزه هاي مختلف داده كاوي با چاپ بیش از 20 مقاله در کنفرانس ها و مجلات معتبر ملی و بین المللی

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، امیرآباد شمالی، روبروی خیابان نهم، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی، دانشکده صنایع، آزمایشگاه تحلیل سیستم‌ها