دانش و مهارت‌هایی که یک متخصص مدیریت فرایند(BPM)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
Try BPM
۵۳۱
دنبال کننده
۱۸
کل رویدادها

بیشتر از ۹۰ نفر (۹۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.