درک ناموضعیت در نظریه کوانتوم
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در وبینار
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۱۴۴۰
دنبال کننده
۲۸
کل رویدادها

مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف با نام «سایکت» به عنوان اولین مدرسه کوانتومی تحت نظر مرکز نوآوری کوانتوم شریف،‌ با هدف آموزش و ترویج علم و فناوری کوانتوم در فضای علمی و مهندسی کشور تأسیس گردید. عدم شناخت دقیق دانش و بکارگیری فناوری‌های کوانتومی، که جزء تأثیر گذارترین علم قرن حاضر در توسعه و تولید فناوری­های نو در صنعت و دانشگاه است ما را برآن داشت...

بیشتر از ۲۵۰ نفر (۹۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.