دوره آموزشی حسابرسی IT براساس COBIT 2019
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام عادی دوره
-
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
۱۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آکادمی حسابرسی فناوری اطلاعات (حسفا) با هدف ارتقای دانش تخصصی حسابرسان داخلی و حسابرسان فناوری اطلاعات راه اندازی شده است. در حسفا حسابرسان داخلی می توانند دانش و مهارت مورد نیاز برای حسابرسی فناوری اطلاعات و حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات را بیاموزند. موضوعاتی که آکادمی حسفا بدان پرداخته است عبارتند از: چارچوب کوبیت برای حسابرسی فناوری اط...