دوره آموزشی عملی Domain-Driven Design و EventSourcing
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
مکتب‌خانه DDD
۳۶۷
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال