دوره آموزشی و عملی Applying Domain-Driven Design
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
مکتب‌خانه DDD
۳۶۷
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۲۰ نفر (۶۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.