دومین لیگ IoT کشور

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ ۰۹:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / نوآوری
اضافه به تقویم
دومین لیگ IoT کشور
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز رسمی دومین لیگ اینترنت اشیاء ایران۵مهرماه لیگ منطقه شرق ۲۵مهرماه منطقه غرب ۴آبان ماه منطقه جنوب ۱۱ آبان منطقه شمال غرب ۱۱ آذر منطقه مرکز ۱۵ آذر اختتامیه

برگزارکنندگان

مرکز نوآوری اینترنت اشیاء با همکاری دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

مرکز نوآوری اینترنت اشیاء با همکاری دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

زمان‌بندی

لیگ منطقه شرق کشور- دوشنبه 16 مهرماه
لیگ منطقه غرب کشور - سه شنبه 24 مهرماه
لیگ منطقه جنوب کشور- شنبه 5 آبان ماه
لیگ منطقه شمال غرب کشور- شنبه 5 آبان ماه
لیگ منطقه شمال کشور- سه شنبه 29 آبان ماه
لیگ منطقه مرکز کشور، 11 آذرماه
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۹:۰۰۱۲:۰۰
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۹:۰۰۱۲:۰۰
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۹:۰۰۱۲:۰۰
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۱۳:۰۰۱۵:۰۰
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۹:۰۰۱۲:۰۰
عنوانشروعپایان
ارایه تیم ها و داوری۹:۰۰۱۲:۰۰

داوران لیگ منطقه شرق

جمیل نیک اندیش، مدرس و مشاور نوآوری

جمیل نیک اندیش، مدرس و مشاور نوآوری

علیرضا امیدفر،  مدیرعامل سانباپلاس

علیرضا امیدفر، مدیرعامل سانباپلاس

احسان دادور، مدرس دوره های کسب و کار

احسان دادور، مدرس دوره های کسب و کار

آدرس:تهران مرکز نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران- بوستان گفتگو