ریحانه
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۶
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، مجتمع کانون های فرهنگی

موقعیت جغرافیایی رویداد