رویداد به پایان رسیده است!
سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در داروسازی در تاریخ شنبه ۲۳ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در داروسازی

شروع:
شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در داروسازی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

دکتر امیرخانی
دکتر امیرخانی
دبیر شورای راهبردی ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی
دکتر بهاروند
دکتر بهاروند
رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی انستیتو رویان
دکتر رضوان‌فر
دکتر رضوان‌فر
مدیر شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق‌دارو
دکتر کیانی
دکتر کیانی
دستیار گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

توضیحات


موضوعات:

۱. بیان کلیات بازار سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط دکتر امیرخانی

۲. بیان ارتباط علمی سلول‌های بنیادی و داروسازی توسط دکتر بهاروند

۳. بیان شرکت‌های دارویی و محصولات سلولی و پزشکی بازساختی توسط دکتر رضوان‌فر

۴. بیان مصادیق کارکرد داروسازی در توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط دکتر کیانی

آدرس: تهران سالن رازی، ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران