سمینار آشنایی با کتابدار داده
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
حسین حیدری
۲۸
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

شرکت یابش...

آدرس

تهران دانشگاه شهید بهشتی - کتابخانه ی مرکزی

موقعیت جغرافیایی رویداد