رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی در تاریخ یکشنبه ۹ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۹ دی ساعت ۱۰:۰۰

کارگاه برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: یک‌شنبه ۹ دی ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۹ دی ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن طبقه هشتم