رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی در تاریخیکشنبه ۹ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی

شروع:
یک‌شنبه ۹ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۹ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
کارگاه برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن طبقه هشتم