رویداد به پایان رسیده است!
سمینار تخصصی آنلاین داده کاوی و کاربرد آن در صنعت و کسب و کار در تاریخ چهارشنبه ۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۶ آذر ساعت ۱۹:۰۰

سمینار تخصصی آنلاین داده کاوی و کاربرد آن در صنعت و کسب و کار

  • رایگان
  • آنلاین
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنران

Prof. Gholamreza Nakhaeizadeh
Prof. Gholamreza Nakhaeizadeh
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany

Content of the talk


Data Mining and its Application in Industry and Business

Why Data Mining? my own experiences in the automotive industry
Other examples
What is Data Mining? A simple empirical example from the health insurance
Interdisciplinary Aspects of Data Mining
Ethical Implications of data mining
Data Mining Children: Web Mining and Text Mining
(Data Mining Process, Cross Industrial Data Mining Process for Data Mining (CRISP-DM
Data Mining tasks: Classification and Prediction, Clustering, Association, Concept Description, Deviation Detection  
Model evaluation
Conducting of two case studies
From Data Mining to big Data Mining and data science
 Conclusions, questions and answers
Practical examples will be conducted by using the Data Mining Tool RapidMiner Studi0 9.4

برگزارکننده

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه
انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

حامی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه

برگزار‌کننده

آواتار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

انجمن علمی،دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

رویداد های برگزارشده۱۳
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر