رویداد به پایان رسیده است!
سمینار زمان در چند افق در تاریخ پنج‌شنبه ۱۵ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۰۹:۰۰

سمینار زمان در چند افق

  • رایگان
  • تهران
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


سمینار زمان در چند افق، با هدف بررسی مفهوم زمان و چیستی آن در ساحت های مختلف همچون فلسفه و فیزیک برگزار می گردد. این سمینار توسط موسسه مینوی خرد روشن و با همکاری دائره المعارف بزرگ اسلامی با دعوت از اساتید بزرگ فلسفه، حکمت اسلامی و فیزیک صورت می پذیرد.این سمینار در چهار نشست به شرح زیر برگزار می شود:

نشست نخست: متافیزیک سنتی، زمان و مسئله آفرینش
استاد محمد حسین حشمت پور؛ استاد سطوح عالی علوم عقلی و حکمت اسلامی. 


 متافیزیک سنتی به شکل کلی آن، جهان را به مثابۀ خلقت الهی در نظر می‌گیرد. این امر مستلزم آن است که امور مرتبط با جهان و ساختار آن نیز در چارچوب همین نگرش فهم و تحلیل شود. در این میان، مفهوم زمان به عنوان یکی از وجوهِ وجود جهان، در کنار مفاهیم دهر و سرمد نمایان می شود. مشاهدۀ جهان متغیر و زمان مند همچون مخلوقی الهی مستلزم بررسی ارتباط آن با سرمدیت الهی است؛ آفرینش جهان به عنوان امر زمان مند، چگونه رخ می دهد؟ بنابراین، باید اندیشید که در متافیزیک سنتی چگونه مسئلۀ زمان در ارتباط با مسئلۀ آفرینش قابل فهم است. 

 

نشست دوم: سوبژکتیویته، زمان و مسئلۀ شناخت 
دکتر سیدحمید طالب زاده؛ مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی.
 
فلسفۀ مدرن که با چرخش سوبژکتیو عجین است، مسئلۀ شناخت را به اصلی ترین موضوع تفکر فلسفی تبدیل میکند. این امر ناشی از رخدادی است که ابژه را به گردش بر محور سوژه وا می دارد و تمام امور را در ارتباط با جایگاه انسان و قوای شناختی او ارزیابی می کند. آنگاه آیا مفهوم «زمان» نیزچنین سرنوشتی نخواهد داشت؟ بنابراین، باید اندیشید که هماهنگ با عبور تفکر فلسفی از ساحت متافیزیک سنتی به اندیشۀ مدرن، جایگاه زمان چه تحولی یافته است.
 
نشست سوم: فضا-زمان یا زمان زیسته، نزاع فلسفه و فیزیک
دکتر ابوتراب یغمایی؛ پژوهشگر فیزیک و فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. 
دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی؛ دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل بلژیک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
 
مفهوم زمان چنان اهمیتی دارد که در مرزهای فلسفه محصور نمانده است و می توان گفت که موضوعی میان رشته ای است. پیشرفت دانش فیزیک منجر به آن شده است که برخی فیزیک دانان مدعی شوند که دیگر فلسفه نمی تواند گرهی از مسئلۀ زمان بگشاید و دانش فیزیک عهده دار حل مسائل آن است. نزاع مشهور برگسون و آینشتاین در باب ماهیت زمان، خود گویای چنین مطلبی است. به راستی زمان مسئلۀ فلاسفه است یا فیزیکدانان؟ آیا مقصود ایشان از مفهوم زمان یکی است؟ بنابراین، باید اندیشید که نزاع فلسفه و فیزیک در باب چنین موضوعی به کجا خواهد انجامید.
 
نشست چهارم: حکیم مسلمان، زمان و زمانه 
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ حکیم معاصر، و استاد شهیر فلسفۀ اسلامی. 
 

حکیم مسلمان در زمانه ای زیست می کند که برساختۀ حکمت او نیست. بسیاری از مسائل زمانه، مسائل او نیست، و بسیاری از مسائل او نیز در زمانه دچار دگرگونی شده است. حکیم مسلمان نیز چون دیگر اندیشمندان به مفهوم زمان می اندیشد، اما آیا این اندیشه وی را به تامل در باب مسائل زمانه اش رهنمون می شود؟ بنابراین، باید اندیشید که کدام مسیر و چه راهبردی در اندیشۀ وی، زمان-اندیشی اش را به زمانه اندیشی گره خواهد زد. 


سخنرانان

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
حکیم معاصر و استاد شهیر فلسفه اسلامی

حکیم معاصر و اساد شهیر فلسفه اسلامی

دکترمحمد حسین حشمت پور
دکترمحمد حسین حشمت پور
استاد سطوح عالی علوم عقلی و حکمت اسلامی

استاد سطوح عالی علوم عقلی و حکمت اسلامی

دکتر حمید رضا آیت اللهی
دکتر حمید رضا آیت اللهی
دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل بلژیک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل بلژیک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر سید حمید طالب زاده
دکتر سید حمید طالب زاده
مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی

مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی

دکتر ابوتراب یغمایی
دکتر ابوتراب یغمایی
پژوهشگر فیزیک و فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگر فیزیک و فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۹۹:۱۵
نشست نخست: متافیزیک سنتی، زمان و مسئله آفرینش۹:۱۵۱۰:۱۵
نشست دوم: سوبژکتیویته، زمان و مسئله شناخت۱۰:۱۵۱۱:۱۵
معرفی کتاب۱۱:۱۵۱۱:۳۰
پذیرایی۱۱:۳۰۱۲
نشست سوم: فضا_زمان، نزاع فلسفه و فیزیک۱۲۱۳:۳۰
نهار۱۳:۳۰۱۴
نشست چهارم: حکیم مسلمان، زمان و زمانه۱۴۱۵

آدرس

تهران نیاوران، خیابان پور ابتهاج، بین کاشانک و دارآباد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

موسسه مینوی خرد روشن

موسسه فرهنگی_پژوهشی، برگزار کنندۀ کلاسها و کارگاه های مختلف در زمینه علوم انسانی، فرهنگی و هنری.

رویداد های برگزارشده۷
رویداد های فعال۰