شبیه‌سازی سیستم‌های تولیدو لجستیک با نرم‌افزار Flexsim
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۸۵۲
دنبال کننده
۵۸
کل رویدادها
۶
رویداد فعال

بیشتر از ۳۸۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.