ششمین رویداد بزرگداشت روز ملی منابع انسانی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت وبینار
-
رایگان

انجمن صنفی مدیران و مشاورین منابع انسانی در ششمین گرامی داشت روز ملی منابع انسانی 25 فروردین ماه در خدمت مدیران و متخصصین محترم هستیم.همایش وبینار – حضوری با مشارکت و حضور پیشکسوتان ، مدیران ارشد و متخصصین/ اهداف: گرامی داشت و توسعه و تعمیق فرهنگ جامعه در زمینه سرمایه های انسانی...

آدرس

تهران تهران خ توحید خ نادر

موقعیت جغرافیایی رویداد