رویداد به پایان رسیده است!
كارگاه استانداردهاي حسابداري در تاریخپنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

كارگاه استانداردهاي حسابداري

شروع:
پنج‌شنبه ۹ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
 كارگاه استانداردهاي حسابداري
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل هاي كارگاه

 • شماره استاندارد/ عنوان استاندارد:
  • 1،3،4- تغييرات حسابداري ،اصلاح اشتباهات وصورت سودوزيان جامع
  • 11- دارايي هاي ثابت مشهود
  • 13- مخارج تامين مالي
  • 10- كمك هاي بلا عوض دولت
  • 2 -صورت جريان وجوه نقد
  • 4- ذخاير و بدهي هاي احتمالي
  • 5 -رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
  • 16 -آثار تغيير در نرخ ارز
  • 30 -سود هر سهم
  • 21 -اجاره ها
  • 3 -فروش اقساطي
  • 31 -دارايي هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
  • 32- كاهش ارزش دارايي ها

سخنرانان

آقاي يداله تاري وردي

آقاي يداله تاري وردي

دكتراي حسابداري از دانشگاه تربيت مدرس، استاديار دانشگاه

آدرس:تهران خيابان يوسف آباد-خيابان ابن سينا-كوچه 15/1-پلاك 20-موسسه پژوهش و آموزش همكاران سيستم