لیگ IoT-منطقه غرب کشور
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
info@IOTIC.ir
۱۳۲
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها

آدرس

همدان دانشگاه بوعلی سینا

موقعیت جغرافیایی رویداد