مبانی آنالیز حرارتی TGA-DSC-DTA
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۷
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

آدرس

تهران محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن ملل (سالن ۵)، کارگاه آموزشی شماره ۱

موقعیت جغرافیایی رویداد