رویداد به پایان رسیده است!
مبانی فلسفی حرکت نیوتنی در برابر حرکت ارسطویی در تاریخ یکشنبه ۱۵ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰

مبانی فلسفی حرکت نیوتنی در برابر حرکت ارسطویی

  • از ۲۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

مبانی فلسفی حرکت نیوتنی در برابر حرکت ارسطویی


جهان محسوس ما، جهان تغییر و تحول است.
تغییر همان چیزی است که دانشمندان و فیلسوفان از زمان باستان، حرکت نامیده‌اند.
حرکت در جهان طبیعت، بر زندگی، سرنوشت و لحظه لحظۀ اوقات ما سایه افکنده.
بشر می خواهد حرکت را بشناسد تا توصیف و پیش بینی‌اش کند.
او برای درک حرکت، نظریه ساخته و می‌سازد.
این نظریات وابسته به نگرش او از نظام طبیعت و جهان هستی است.
با هم سفری داشته باشیم در اعماق تاریخ؛ ببینیم که دغدغه‌ها و بینش بشر، چگونه او را در مسیر ساختن و دگرگونی نظریه‌ها برای حرکت پیش برده‌است.

سخنرانان

دکتر  بنفشه افتخاری
دکتر بنفشه افتخاری
پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات فرانسه

مبانی فلسفی حرکت نیوتنی در برابر حرکت ارسطویی


جهان محسوس ما، جهان تغییر و تحول است.
تغییر همان چیزی است که دانشمندان و فیلسوفان از زمان باستان، حرکت نامیده‌اند.
حرکت در جهان طبیعت، بر زندگی، سرنوشت و لحظه لحظۀ اوقات ما سایه افکنده.
بشر می خواهد حرکت را بشناسد تا توصیف و پیش بینی‌اش کند.
او برای درک حرکت، نظریه ساخته و می‌سازد.
این نظریات وابسته به نگرش او از نظام طبیعت و جهان هستی است.
با هم سفری داشته باشیم در اعماق تاریخ؛ ببینیم که دغدغه‌ها و بینش بشر، چگونه او را در مسیر ساختن و دگرگونی نظریه‌ها برای حرکت پیش برده‌است.

سخنرانان

دکتر بنفشه افتخاری
دکتر بنفشه افتخاری
پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات فرانسه

آدرس

تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی ، سالن سبز

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

پژوهشکده فلسفه علم دانشگاه شریف - پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

رویداد های برگزارشده۵
رویداد های فعال۰