وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
متدولوژی اتوسار، مسیر تحول نرم‌افزار در صنعت خودرو
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت شرکت در رویداد
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
شرکت جتکو
۱۴۷
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری‌های خودرو...

بیشتر از ۱۰ نفر (۸۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.