مجمع سالیانه انجمن بینایی ماشین-پردازش تصویر ایران
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۵۵
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران دانشگاه تهران- دپارتمان علوم کامپیوتری

موقعیت جغرافیایی رویداد