مجمع سالیانه انجمن بینایی ماشین-پردازش تصویر ایران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
عضویت-وابسته
-
۵۰,۰۰۰ تومان
عضویت-پیوسته
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران دانشگاه تهران- دپارتمان علوم کامپیوتری

موقعیت جغرافیایی رویداد