رویداد به پایان رسیده است!
مدرسه آنلاین ضروریات اقتصاد و مدیریت دارو برای راهبران آینده در تاریخ جمعه ۲۵ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۷:۰۰

مدرسه آنلاین ضروریات اقتصاد و مدیریت دارو برای راهبران آینده

  • ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.


کمیته آموزش انجمن دانشجویان داروسازی ایران (IPhSA) با همکاری چپتر دانشجویی انجمن بین المللی اقتصاد دارو (ISPOR) در ایران برگزار میکند:

  مدرسه آنلاین "ضروریات اقتصاد و مدیریت دارو برای راهبران آینده"

سخنرانان

دکتر امیرحسین حاجی میری
دکتر امیرحسین حاجی میری
دکتری داروسازی، بورد تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانان

دکتر محمد موذن
دکتر محمد موذن
دکتری داروسازی، دانشجوی دکتری اقتصاد مدیریت دارو

سخنرانان

دکتر نعیم کریم پور فرد
دکتر نعیم کریم پور فرد
دکتری داروسازی، دانشجوی دکتری اقتصاد مدیریت دارو

سخنرانان

دکتر هادی عباسیان
دکتر هادی عباسیان
دکتری داروسازی، بورد تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانان

دکتر مرضیه نصرتی
دکتر مرضیه نصرتی
دکتری داروسازی، بورد تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانان

دکتر علی همایونی
دکتر علی همایونی
دکتری داروسازی، بورد تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانان

دکتر سعیده میر وکیلی
دکتر سعیده میر وکیلی
دکتری داروسازی، دانشجوی دکتری اقتصاد مدیریت دارو

زمان‌بندی

جلسه اول: شنبه 19 مهر
جلسه دوم: یکشنبه 20 مهر
جلسه سوم: دوشنبه 21مهر
جلسه چهارم: سه شنبه 22 مهر
جلسه پنجم: چهارشنبه 23مهر
جلسه ششم: پنج شنبه 24مهر
جلسه هفتم: جمعه 25 مهر
عنوانشروعپایان
ورود به دنیای اقتصاد و مدیریت دارو۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
آشنایی با نظام دارویی و سیاست ملی دارویی۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
سیاست گذاری در دارو؛ اهداف و مفاهیم۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
اصول و مبانی زنجیره تامین دارو۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
آشنایی با مفاهیم اقتصاد دارو۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
قیمت گذاری دارو در ایران و دنیا۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
قوانین و مقررات کاربردی در نظام دارویی کشور۱۷۱۹

برگزار‌کننده

آواتار

ملیکا ملکی

کمیته آموزش ایفسا ایران با همکاری چپتر دانشجویی ایسپور در ایران

رویداد های برگزارشده۶
رویداد های فعال۲
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر