مدرسه پاییزه تنظیم گری مالی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ثبت نام به هنگام
-
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
برگزار‌کننده:
مرکز توسعه رقابت
۱۲
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران خانه اندیشه‌ورزان ایران

موقعیت جغرافیایی رویداد