رویداد به پایان رسیده است!
نشست بررسی فرصت های کسب و کار در حوزه رابطه مغز و رایانه (BCI) در تاریخدوشنبه ۱۸ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست بررسی فرصت های کسب و کار در حوزه رابطه مغز و رایانه (BCI)

شروع:
دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵ ۱۶:۰۰
نشست بررسی فرصت های کسب و کار در حوزه رابطه مغز و رایانه (BCI)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت نوآوران فناوری‌های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان) با همکاری دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه تهران برگزار می‌کنند.

نشست بررسی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه رابط مغز و رایانه (BCI) در کشور و معرفی برنامه نوآوردگاه طرح های نوآورانه در حوزه BCI

سخنران

دکتر علی یونسی

دکتر علی یونسی

عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس:تهران تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، پژوهشکده علوم شناختی و مغز - دانشگاه شهید بهشتی