flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
نقش شرکت‌های پسارشد در اکوسیستم‌های فناوری
این رویداد توسط برگزارکننده لغو شده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۸۸
دنبال کننده
۴۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.