رویداد به پایان رسیده است!
نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی (DARS TECH) در تاریخچهارشنبه ۱۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی (DARS TECH)

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی (DARS TECH)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات رویداد

ایران دهمین کشور حادثه خیز جهان و پنجمین کشور در آسیاست. سیل و بارندگی های کم سابقه اخیر در روزهای آغازین سال نیز نشان داد که اهمیت چاره اندیشی درباره واقعه قبل از وقوع و مدیریت بحران در زمان وقوع تا چه اندازه در کاهش اثرات سو حوادث طبیعی می‌تواند حائز اهمیت باشد. لذا نقش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور نهادی تاثیر گذار و محسوس خواهد بود.

سخنرانی ها و پنل چالش ها

محور پنل :
"چگونه دانشگاه ها می توانند در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی کمک نمایند؟"

 

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. سالن همایش ها