نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی (DARS TECH)

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی (DARS TECH)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات رویداد

ایران دهمین کشور حادثه خیز جهان و پنجمین کشور در آسیاست. سیل و بارندگی های کم سابقه اخیر در روزهای آغازین سال نیز نشان داد که اهمیت چاره اندیشی درباره واقعه قبل از وقوع و مدیریت بحران در زمان وقوع تا چه اندازه در کاهش اثرات سو حوادث طبیعی می‌تواند حائز اهمیت باشد. لذا نقش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور نهادی تاثیر گذار و محسوس خواهد بود.

سخنرانی ها و پنل چالش ها

محور پنل :
"چگونه دانشگاه ها می توانند در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی کمک نمایند؟"

 

آدرس:تهران خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. سالن همایش ها