رویداد به پایان رسیده است!
همایش چالش های پذیرش و تحصیل در خارج از کشور در تاریخدوشنبه ۹ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش چالش های پذیرش و تحصیل در خارج از کشور

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۳۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۲:۳۰
همایش چالش های پذیرش و تحصیل در خارج از کشور
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:ارومیه دانشگاه ارومیه ، دانشکده فنی مهندسی، آمفی تئاتر دانشکده فنی