کاربردهای هوش تجاری در مالی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیط رایگان
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
هوش تجاری ویترای
۹۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

ویترای به کسب و کارها کمک میکند به سمت داده‌محور شدن حرکت کنند و برای چالش‌های خود پاسخ‌هایی بر اساس داده بدست بیاورند....