کارگاه آموزشی آشنایی با محیط شبیه سازی Neuron
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۹۹۹
دنبال کننده
۱۵
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

آدرس

تهران میدان اقدسیه، ابتدای اتوبان ارتش، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی

موقعیت جغرافیایی رویداد