رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه نانو تکنولوژی در تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه نانو تکنولوژی

شروع:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
مکان: جیرفت
کارگاه نانو تکنولوژی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:جیرفت پژوهش سرای آموزش و پرورش مرکز جیرفت