کارگاه و وبینار بررسی قرار دادهای تجاری و صنعتی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
کارگاه و وبینار بررسی قراردادهای تجاری و صنعتی(مختص صنایع)
-
۱۹۵,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
کارگاه و وبینار بررسی قراردادهای تجاری و صنعتی
-
۲۹۹,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
kiqzarin@gmail.com
۶۲
دنبال کننده
۱۱
کل رویدادها

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت...

بیشتر از ۱۰ نفر (۸۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.